دسترسی سریع

دیابت و انواع آن

دیابت یا بیماری قند از شایعترین اختلالات متابولیکی در جهان است . در این وضعیت مقدار قند خون در فرد مبتلا بالاتر از مقدار نرمال می باشد . دیابت به دونوع وابسته به انسولین (نوع1 یا IDDM) , و غیر وابسته به انسولین (نوع 2 یا NIDDM) تقسیم می شود . 

انسولین با اتصال به گیرنده های سطح سلولهای مختلف باعث تسهیل ورود قند به داخل سلول و درنتیجه کاهش سطح سرمی قند می شود 

در دیابت نوع یک ساخت انسولین توسط پانکراس دچار کاهش شده و در نتیجه انسولین کافی جهت کاهش قند خون وجود ندارد. در این وضعیت اگر پانکراس همچنان توانایی ساخت انسولین را داشته باشد با تجویز داروهایی مثل متفورمین پانکراس را وادار به ترشح مقدار کافی انسولین می کنند .

اگر پانکراس به طور کلی قدرت ساخت انسولین را ازدست داده باشد و یا توسط داروها تحریک به ساخت انسولین نباشد به ناچار انسولین را به صورت تزریقی وارد بدن می کنند . 

 

در نوع دوم دیابت:

گیرنده های سطحی انسولین در سلولها دچار اختلال بوده و انسولین قدرت اتصال به سلول را ندارد و در نتیجه قند موجود در خون قادر به ورود به سلول نمی باشد . در این وضعیت هم سلول در عملکرد خود دچار اختلال می شود و هم میزان قند خون بالا می رود . این در حالی است که انسولین به مقدار کافی در خون موجود می باشد .

بخشهای آزمایشگاهی

بیوشیمی
بخشهای آزمایشگاهی
آلرژی
بخشهای آزمایشگاهی